Actueel

Per 31 mei 2024 zal de heer Van Midden stoppen als burgemeester van de gemeente Roosendaal. Om ervoor te zorgen dat er voor de zomer een opvolger voor burgemeester Van Midden is, zullen de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad de komende periode de volgende stappen zetten.

procedure burgemeester totaal

 Hieronder wordt iedere stap toegelicht.


 Inwonersconsultatie

bgm procedure stap 1

Van 16 tot en met 26 november 2023 zijn aan onze inwoners stellingen voorgelegd over de eigenschappen waarover de nieuwe burgemeester volgens hen moet beschikken.
Wij gingen ook de straat op, op zoek naar antwoord op de vragen: wat vinden jongeren belangrijk voor de nieuwe burgemeester en waar moet hij of zij aan voldoen? Het resultaat ziet u hier.

De resultaten worden nu verwerkt en zullen betrokken worden bij de profielschets die door de vertrouwenscommissie wordt opgesteld. In de vertrouwenscommissie zijn alle fracties van de raad vertegenwoordigd. De profielschets wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De rapportage van de resultaten van de inwonersconsultatie kunt u HIER lezen.

 


 

 Profielschets

bom procedure stap 2 

Ten behoeve van de vacature voor de nieuwe burgemeester zal als eerste door de vertrouwenscommissie een profielschets worden opgesteld. In de profielschets wordt aangegeven wat er van de nieuwe burgemeester wordt verwacht. Het college van burgemeester en wethouders zal in de gelegenheid worden gesteld om feedback te geven op de concept profielschets.

Lees hier de profielschets.


Vaststellen profielschets en aanbieding aan de Commissaris van de Koning 

bom procedure stap 3 

Op 22 januari 2024 is de profielschets door de gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend is de profielschets aan de commissaris van de Koning, mevrouw I. Adema, overhandigd. De vergadering kunt u hier terugzien: https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/22-januari/19:30/Aanbieden-profielschets-1.

 


Sollicitatieprocedure

bom procedure stap 4 

Op 24 januari 2024 is de vacature gepubliceerd in de Staatscourant en vanaf die datum konden kandidaten solliciteren.

Op 14 februari 2024 sloot de sollicitatietermijn voor de burgemeestersvacature. In totaal hebben er elf personen gesolliciteerd. Zeven van deze sollicitanten is man, vier vrouw.
Negen van de sollicitanten zijn burgemeester of wethouder (of zijn dat geweest) of werkzaam binnen de overheid. Twee van de sollicitanten werken in het bedrijfsleven en/of zijn ondernemer. Deze twee kandidaten combineren dat met een of meerdere politiek-bestuurlijke nevenfuncties.

Na dit bericht volgt twee maanden radiostilte. In deze periode selecteert de vertrouwenscommissie in overleg met de commissaris van de Koning de kandidaten die de vertrouwenscommissie uit wil nodigen voor een eerste sollicitatiegesprek. Met een deel van die geselecteerde kandidaten wordt vervolgens een tweede sollicitatiegesprek gevoerd.

De vertrouwenscommissie geeft in een uitgebreid advies aan de gemeenteraad aan welke twee kandidaten zij aanbeveelt voor benoeming. De gemeenteraad bespreekt in een besloten raadsvergadering het advies met de vertrouwenscommissie en stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten in volgorde van voorkeur. De naam van nummer één wordt tijdens een raadsvergadering op 17 april 2024 bekend gemaakt; de tweede naam blijft geheim.


Selectie van kandidaten

bom procedure stap 5 

In februari 2024 worden de sollicitanten voor een gesprek met de commissaris van de Koning uitgenodigd. De vertrouwenscommissie maakt op 18 maart 2024 uit de brieven een keuze voor sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek. Hierover wordt overlegd met de commissaris van de Koning.
De vertrouwenscommissie voert in maart gesprekken met de sollicitanten. Uiteindelijk worden twee kandidaten aan de gemeenteraad voorgelegd.


 Bekendmaking aanbeveling kandidaat

bom procedure stap 6 

In een besloten raadsvergadering zijnde twee kandidaten besproken. In de daaropvolgende openbare raadsvergadering op 17 april 2024 is bekend gemaakt dat Mark Buijs de kandidaat is die de raad wordt aanbevolen als de nieuwe burgemeester. Lees HIER het nieuwsbericht.

U kunt deze vergadering ook terugkijken.

Mededeling benoeming

bom procedure stap 7 

Nadat de kandidaat door de gemeenteraad is aanbevolen, draagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kandidaat bij de Koning voor benoeming voor. Het benoemingsbesluit zal in juni 2024 worden getekend.


Beëdiging nieuwe burgemeester 

bgm stap 8

In een openbare installatievergadering wordt de nieuwe burgemeester beëdigd. Daarmee is de procedure afgerond. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 18 juni 2024 wordt beëdigd.


Periode: maart 2024

Jaar geselecteerd: 2024

2024
januari (0) februari (0) maart (0) april (2) mei (1) juni (4) juli (0) augustus (0) september (0) oktober (0) november (0) december (0)

Geen nieuws item gevonden in maart 2024.