Politieke Beschouwingen gemist? Kijk de opname terug!

Gepubliceerd op: 29 maart 2024 14:03

Terugblik op de Politieke Beschouwingen van 2024: Een avond vol inzichten

Afgelopen woensdagavond was het een avond vol presentaties, gesprekken en waardevolle inzichten tijdens de jaarlijkse Politieke Beschouwingen in onze gemeente. Het was een bijzondere gelegenheid waarin de diverse politieke fracties de kans kregen om hun visies en prioriteiten te delen met het college van burgemeester en wethouders. Van veiligheid tot een groene omgeving, een diversiteit aan onderwerpen kwamen voorbij.

Hoe nu verder?
Tijdens de Politieke Beschouwingen hebben alle fracties dus onderwerpen en thema's gepresenteerd waarvan zij vinden dat aandacht aan moet worden besteed in de begroting voor volgend jaar. Hierbij zijn ook de uitkomsten van de bijeenkomst 'Samen bepalen we de kaders' meegenomen. Deze informatie zal het college helpen bij het opstellen van de koers voor 2025, die vervolgens wordt verwerkt in de kadernota. Vanuit de kadernota wordt daarna de begroting voor komend jaar opgesteld.

Livestream terugkijken
Voor degenen die de Politieke Beschouwingen hebben gemist, is er goed nieuws! De hele avond is vastgelegd en beschikbaar gesteld via een livestream, zodat iedereen de kans krijgt om de presentaties en gesprekken terug te kijken. Klik hier voor de opgenomen livestream op ons YouTube kanaal.