Thuis bij... Sebastiaan Hamans

Gepubliceerd op: 01 maart 2024 08:03

Sebastiaan1

Als je op bezoek gaat bij Sebastiaan Hamans in de wijk Stadoevers, kun je een warm welkom verwachten, compleet met zelfgebakken chocoladebroodjes.

Van jeugd naar student
Geboren en getogen in Roosendaal, zag Sebastiaan het levenslicht in de wijk Tolberg. Als oudste van vier kinderen, waarvan twee broers en een zus, groeide hij op te midden van een warme familieband. Sebastiaan is ook een trotse oom van het zoontje van zijn zusje.
Hoewel ze uiterlijk op elkaar lijken, hebben ze allemaal verschillende studierichtingen gevolgd. Een van de broers is de weg van de natuurkunde ingeslagen, terwijl de andere broer een opleiding volgt in medische hulpverlening, gericht op spoedeisende geneeskunde. Zijn zus werkt in de kraamzorg.
Hij groeide op in de wijk Tolberg, zat op het Gertrudis-college en ging vervolgens naar Tilburg om daar rechten te gaan studeren. Tijdens zijn studiejaren was Sebastiaan actief betrokken bij de jeugdgroep van de kerk, waar hij deelnam aan de muziekband en meewerkte aan het organiseren van praise-avonden Tijdens deze gelegenheden werd er intensief gerepeteerd, de zaal werd omgetoverd en er werden flinke geluid- en lichtinstallaties geplaatst.

De juridische loopbaan
Na zijn afstuderen heeft Sebastiaan eerst 10 maanden gewerkt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als beslisambtenaar. Nu werkt Sebastiaan bij de rechtbank in Middelburg, waar hij deel uitmaakt van het team vreemdelingenzaken. Inmiddels heeft hij al 7 jaar ervaring als juridisch adviseur. In deze rol biedt hij inhoudelijke ondersteuning aan rechters bij dossiers, voert analyses uit en draagt bij aan de formulering van uitspraken.
Daarnaast heeft Sebastiaan verschillende neventaken, waaronder kennisdeling. Dit houdt in dat hij ervoor zorgt dat zijn collega's op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Bovendien neemt hij deel aan een landelijke expertgroep voor vreemdelingenzaken, waardoor hij contact onderhoudt met andere rechtbanken die vergelijkbare zaken behandelen. Sinds kort is hij daarnaast ook plaatsvervangend secretaris van de wrakingskamer. In het verleden heeft hij bij de rechtbank ook gewerkt aan zaken op het gebied van het sociale zekerheidsrecht.
Sebastiaan heeft ambitieuze doelen voor de toekomst, waaronder zijn wens om ooit rechter te worden. Echter, deze ambitie komt met strikte selectiecriteria. Afhankelijk van de voorafgaande ervaring, vereist de opleiding tot rechter een interne training van 2 tot 4 jaar. Deze opleiding wordt begeleid door ervaren rechters, waarvan momenteel alle beschikbare krachten worden ingezet vanwege een te kort aan rechters en zo de maximale capaciteit te hebben.
Om aan deze selectiecriteria te voldoen, moet Sebastiaan minimaal twee jaar ervaring hebben als jurist buiten de rechterlijke macht. Dit betekent dat hij eerst elders als jurist zou moeten werken voordat hij opnieuw kan solliciteren bij de rechtbank, omdat het als gerechtsjurist zonder twee jaar buitenervaring niet mogelijk is om intern door te groeien. Op korte termijn heeft hij hier nog geen concrete plannen voor, omdat zijn aandacht nu volledig uitgaat naar het werk als juridisch adviseur in combinatie met het raadswerk.

Christelijk Geloof en Muzikale Passie
Een diepgeworteld geloof in het christendom vormt een integraal onderdeel van Sebastiaans leven. Op zondagochtend gaat Sebastiaan naar de Evangelische kerk in Roosendaal, waar hij ook lid is van de muziekgroep. Sebastiaan heeft al op jonge leeftijd muziekles gevolgd op de muziekschool de Suite. Hij is gepassioneerd over muziek en speelt piano, en soms ook basgitaar, in de muziekgroep. De samenstelling van de muziekgroep varieert, afhankelijk van wie beschikbaar is, hiervoor wordt een rooster gemaakt.

De weg naar de politiek
Als kind keek hij graag naar het 8-uur journaal en dan vooral de rechters en ministers vond hij fascinerend. Hij koos voor een studie rechten met een specialisatie in staatsinrichting en bestuursrecht, wat zijn interesse in de politiek aanwakkerde.
Sebastiaans betrokkenheid bij de gemeentepolitiek van Roosendaal begon in 2014, toen hij in aanraking kwam met de lokale politiek door Martijn Verbeek (VLP) en Mike van Heumen(SP). Na het bijwonen van een raadsvergadering besloot hij te onderzoeken welke partij het beste bij hem paste. Sandra van den Nieuwenhof van het CDA, een oude bekende, nodigde hem uit om een kijkje te nemen bij hun partij. Dit resulteerde in Sebastiaans aansluiting bij het CDA.
Hij begon zijn politieke carrière als fractieondersteuner en groeide geleidelijk door tot burgerraadslid, voordat hij in maart 2018 werd verkozen tot gemeenteraadslid. Sindsdien heeft hij zich ingezet voor verschillende aspecten van het lokale bestuur, met een bijzondere interesse in het ruimtelijk domein.
Hij waardeert de samenwerking binnen zijn fractie, waar elk lid gelijkwaardig en met veel inzet bijdraagt aan de voorbereiding van vergaderingen. In september 2022 werd Sebastiaan ook fractievoorzitter van het CDA, een rol die extra verantwoordelijkheden met zich meebracht. Hij leert continu bij door zijn werk in de raad, zoals bij de voorbereiding van de burgemeestersbenoeming, waar hij als voorzitter van de vertrouwenscommissie fungeert.
Het raadswerk vraagt veel tijd en toewijding, waardoor Sebastiaan besloot een dag minder te gaan werken bij de rechtbank om zich geoed te kunnen wijden aan zijn politieke taken. Hij zou voorstander zijn als Nederland burgerschapsverlof zou invoeren, aangezien er steeds meer op het bordje van de gemeenteraad terecht komt.
Hoewel het politieke werk uitdagend kan zijn, ziet Sebastiaan het als een kans om concrete verbeteringen voor zijn stad te realiseren. Zijn ervaring in de raad heeft hem geleerd dat standvastigheid en geduld nodig zijn, maar hij vindt het zeer de moeite waard om bij te dragen aan de ontwikkeling van zijn gemeenschap.

Passies buiten de raadszaal
Sebastiaan geniet ook van zijn tijd aan het water, waar hij graag vist. Met de benodigde vergunning op zak, gaat hij regelmatig nachtvissen als lid van de hengelsportvereniging "Geduld brengt vis". Een favoriete plek voor hem is de vijver bij de Stok, exclusief toegankelijk voor leden van deze visvereniging. Samen met zijn vaste vismaat Martijn kampeert hij af en toe twee dagen op dit afgesloten terrein om 's nachts te vissen. Het was Martijn die Sebastiaan inspireerde om te gaan karpervissen.
Sebastiaan begon eigenlijk met vissen tijdens een vakantie in Luxemburg, waar hij op forel viste. Dit is een hele andere manier van vissen; het vereist actief zoeken naar de vis, in tegenstelling tot het statische karpervissen waarbij men geduldig wacht tot de vis toehapt. In de kermisperiode in Roosendaal gaat Sebastiaan meestal naar Luxemburg om te vissen.
Naast vissen leest Sebastiaan ook graag, hoewel hij er minder tijd voor heeft vanwege zijn drukke werk- en raadslidmaatschap. Zijn volle boekenkast getuigt van zijn liefde voor literatuur.
Als kers op de taart koestert Sebastiaan zijn hobbyauto, een Volvo 340, waar hij graag aan sleutelt. Hij had het geluk de auto van een vriend en tevens oud-raadslid te kunnen overnemen, wiens hulp bij het sleutelen nog regelmatig zeer welkom is. Ook is hij lid van de oldtimer club Volvo Klassieker Vereniging, waardoor hij indien nodig nog vrij makkelijk aan onderdelen kan komen.

Sebastiaan 2