Commissie 21 maart 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijst van de Commissievergadering van 14 en 18 februari 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een extra bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de viering van 75 jaar bevrijding in Roosendaal en akkoord te gaan met de dekking van dit bedrag in de eerstvolgende Bestuursrapportage.
  Portefeuillehouder: burgemeester Niederer

  Geagendeerd door:
  -VVD
  -ChristenUnie
  -PvdA
  -VLP
  -D66
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw mogelijk, welke op het terrein bij de inmiddels herbestemde LTS behoort. Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe LTS” heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is een zienswijze ingediend, welke later is ingetrokken. De raad wordt nu verzocht het bestemmingsplan vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  -Wezenbeek
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om in het vierde kwartaal van 2019 de inzameling van het restafval aan huis voortaan 1x per 4 weken uit te voeren. Tevens wordt de raad voorgesteld om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de combinatie van bronscheiding en nascheiding van huishoudelijk restafval.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  -CDA
  -PvdA
  -ChristenUnie
  -VLP
  -D66
  -VVD
  -SP
  -GroenLinks
  -Roosendaalse Lijst
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)