Vergaderingen

Donderdagavond=raadsavond. De raadsavond vindt plaats in het Raadhuis, Markt 1 in Roosendaal en begint om 19.30 uur. Als u de raadsavond bij wilt wonen, wilt u zich dan aanmelden in verband met beperkte capaciteit. Alle openbare vergaderingen zijn live en achteraf via deze website te zien.

 Omdat de vergadercyclus van de gemeenteraad bestaat uit drie fasen, zijn er drie verschillende soorten vergaderingen:

  1. Inspraakbijeenkomst
    Tijdens de inspraakbijeenkomst kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die open hebben gestaan voor inspraak.
  2. Commissievergadering
    Tijdens de commissievergadering wordt door middel van debat een mening gevormd over raadsvoorstellen en andere onderwerpen.
  3. Raadsvergadering
    In de raadsvergadering wordt besloten over voorstellen.

 

Vergaderschema 2024

De agenda('s) van vergaderingen op een raadsavond worden op de vrijdag voorafgaand aan de raadsavond op deze website gepubliceerd.

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen