Overzicht Raadsmededeling

Raadsmededeling

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (69)

download

Exporteren naar

PDF Excel

01O-2014 - Pilot verstrekking Bijzondere BIjstand voor inrichtingskosten via de Kringloper

01O-2014-Pilot-verstrekking-Bijzondere-BIjstand-voor-inrichtingskosten-via-de-Kringloper.pdf PDF, 1.92 MB

Metadata

Publicatie datum
30-12-2014
Laatst gewijzigd
03-08-2017 09:37
Zichtbaarheid
Openbaar

02O-2014 Inrichtingskader Zorg voor Jeugd - transitie jeugdzorg

02O-2014-Inrichtingskader-Zorg-voor-Jeugd-transitie-jeugdzorg.pdf PDF, 7.71 MB

Metadata

Publicatie datum
30-12-2014
Laatst gewijzigd
03-08-2017 09:37
Zichtbaarheid
Openbaar

03O-2014 Heroverweging besluit taakstelling Sociale Werkvoorziening 2014

03O-2014-Heroverweging-besluit-taakstelling-Sociale-Werkvoorziening-2014.pdf PDF, 559.04 KB

Metadata

Publicatie datum
30-11-2014
Laatst gewijzigd
03-08-2017 15:31
Zichtbaarheid
Openbaar

04B-2014 Actualisatie normenkader rechtmatigheid 2013 en uitgangspunten 2014

04B-2014-Actualisatie-normenkader-rechtmatigheid-2013-en-uitgangspunten-2014.pdf PDF, 4.01 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

05B-2014 Inkoop- en aanbestedingsreglement 2014

05B-2014-Inkoop-en-aanbestedingsreglement-2014.pdf PDF, 684.09 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

06B-2014 Voortzetting samenwerking netwerkorganisatie ihkv regionalisering leerplicht

06B-2014-Voortzetting-samenwerking-netwerkorganisatie-ihkv-regionalisering-leerplicht.pdf PDF, 253.8 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

07B-2014 Spoorboekje 2014 inclusief richtlijnen begroting 2015 en volgende jaren

07B-2014-Spoorboekje-2014-inclusief-richtlijnen-begroting-2015-en-volgende-jaren.pdf PDF, 8.49 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

08B-2014 Stand van Zaken speerpunt Zorgeconomie

08B-2014-Stand-van-Zaken-speerpunt-Zorgeconomie.pdf PDF, 1.19 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

09O-2014 Kadernota GGD West Brabant 2015

09O-2014-Kadernota-GGD-West-Brabant-2015.pdf PDF, 6.26 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

10O-2014 Actieprogramma prestatieafspaken Woonconvenant 2010-2014

10O-2014-Actieprogramma-prestatieafspaken-Woonconvenant-2010-2014.pdf PDF, 4.42 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

11O-2014 Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

11O-2014-Jaarverslag-2013-Commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit.pdf PDF, 31.18 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

12B-2014 Verlenging Lokale Educatieve Agenda 2015

12B-2014-Verlenging-Lokale-Educatieve-Agenda-2015.pdf PDF, 384.52 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

13B-2014 Regionaal Educatieve Agenda (REA)

13B-2014-Regionaal-Educatieve-Agenda-REA.pdf PDF, 6.22 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

14O-2014 Evaluatie jaarschijf Leefbare wijken en dorpen 2013

14O-2014-Evaluatie-jaarschijf-Leefbare-wijken-en-dorpen-2013.pdf PDF, 2.15 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

15O-2014 Voortgang transitie AWBZ

15O-2014-Voortgang-transitie-AWBZ.pdf PDF, 2.22 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

16O-2014 Onkruidbestrijding op verhardingen 2014

16O-2014-Onkruidbestrijding-op-verhardingen-2014.pdf PDF, 764.88 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

17O-2014 Bestuurlijke overdracht en intentieovereenkomst Werkplein Regio Etten-Leur i.o.

17O-2014-Bestuurlijke-overdracht-en-intentieovereenkomst-Werkplein-Regio-Etten-Leur-i-o.pdf PDF, 1.36 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

18O-2014 - Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West

18O-2014-Samenwerkingsovereenkomst-Waterkring-West.pdf PDF, 697.48 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

19B-2014 Portefeuilleverdeling vervanging burgemeester en onderlinge vervanging wethouders

19B-2014-Portefeuilleverdeling-vervanging-burgemeester-en-onderlinge-vervanging-wethouders.pdf PDF, 761.98 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

20O-2014 motie onderzoek alternatieve woningbouwlocaties Wouw

20O-2014-motie-onderzoek-alternatieve-woningbouwlocaties-Wouw.pdf PDF, 11.73 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2014
Laatst gewijzigd
02-08-2017 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar