Gedragscode c.a.

De Gemeentewet verplicht de gemeenteraad om voor zichzelf en haar bestuurders een gedragscode vast te stellen. Door de gemeenteraad is de Gedragscode voor (burger)raadsleden vastgesteld, evenals het Protocol Agressie tegen politieke ambtsdragers van de gemeente Roosendaal.

 

De gedragscode is een leidraad voor de normen omtrent de integriteit van het bestuur. Daarmee beoogt de code u in eerste instantie te beschermen tegen onnodige misstappen. De Gentle agreement bevat afspraken (op vrijwillige basis) tussen raadsleden over de rolverdeling en procedures bij vermeende integriteitsvraagstukken of vermoedens dat er een regel uit de wet of gedragscode is geschonden. In het agressieprotocol worden de rollen en stappen benoemt die in het geval van agressie en geweld tegen politieke ambtsdrager worden gezet.

Gedragscode (burger)raadsleden

Gentle Agreement

Agressie protocol