Griffie

Naam: Griffie

De griffie voorziet de (burger)raadsleden, fracties en de raad als geheel, gevraagd en ongevraagd van informatie, instrumenten, vaardigheden en feedback.

Contact

tijdens kantooruren 0165 - 579111

griffie@roosendaal.nl