Inspreken

De raadsleden horen graag uw mening.
Op vrijdag worden de voorstellen en mededelingen waarover u uw mening kan geven op de website geplaatst. Deze onderwerpen zitten in de zogenaamde werkvoorraad van de gemeenteraad. Over voorstellen zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen. Voor mededelingen geldt dat een of meerdere fracties deze kunnen agenderen voor een commissievergadering (en daarna mogelijk nog voor een raadsvergadering).

Wanneer u uw mening over een onderwerp wilt geven, neem dancontact op met griffie@roosendaal.nl of bel tijdens kantooruren 0165-579111.

Tijdens de inspraakbijeenkomst krijgt u vijf minuten de gelegenheid om uw mening over het onderwerp te geven. Daarna kunnen raadsleden u hierover nog verduidelijkende vragen stellen.

Raadsleden kunnen deze informatie dan betrekken bij hun meningsvorming over het onderwerp. Met inspraak kunt u dus invloed uitoefenen!

Wilt u de gemeenteraad iets laten weten maar is dit onderwerp geen onderdeel van de werkvoorrraad? Dan kunt u de zeepkist overwegen. Meer informatie hierover vindt u hier.