Actueel

 Per 30 mei 2023 zal de heer Van Midden stoppen als burgemeester van de gemeente Roosendaal. Om ervoor te zorgen dat er voor de zomer een opvolger voor burgemeester Van Midden is, zullen de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad de komende periode de volgende stappen zetten.

bom procedure totaalplanning

 Hieronder wordt iedere stap toegelicht.


 Inwonersconsultatie

bgm procedure stap 1

Van 16 tot en met 26 november 2023 zijn aan onze inwoners stellingen voorgelegd over de eigenschappen waarover de nieuwe burgemeester volgens hen moet beschikken.
Wij gingen ook de straat op, op zoek naar antwoord op de vragen: wat vinden jongeren belangrijk voor de nieuwe burgemeester en waar moet hij of zij aan voldoen? Het resultaat ziet u hier.

De resultaten worden nu verwerkt en zullen betrokken worden bij de profielschets die door de vertrouwenscommissie wordt opgesteld. In de vertrouwenscommissie zijn alle fracties van de raad vertegenwoordigd. De profielschets wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Profielschets

bom procedure stap 2 

Ten behoeve van de vacature voor de nieuwe burgemeester zal als eerste door de vertrouwenscommissie een profielschets worden opgesteld. In de profielschets wordt aangegeven wat er van de nieuwe burgemeester wordt verwacht. Het college van burgemeester en wethouders zal in de gelegenheid worden gesteld om feedback te geven op de concept profielschets.


Vaststellen profielschets en aanbieding aan de Commissaris van de Koning 

bom procedure stap 3 

Op 22 januari 2024 zal, naar verwachting, de profielschets door de gemeenteraad worden vastgesteld. Aansluitend zal de profielschets aan de commissaris van de Koning, mevrouw I. Adema, worden overhandigd.  


Sollicitatieprocedure

bom procedure stap 4 

Op 24 januari 2024 wordt de vacature gepubliceerd in de Staatscourant en vanaf die datum kunnen kandidaten solliciteren. Dat kunnen zij doen tot 14 februari 2024.


 Selectie van kandidaten

bom procedure stap 5 

In februari 2024 worden de sollicitanten voor een gesprek met de commissaris van de Koning uitgenodigd. De vertrouwenscommissie maakt op 18 maart 2024 uit de brieven een keuze voor sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek. Hierover wordt overlegd met de commissaris van de Koning.
De vertrouwenscommissie voert in maart gesprekken met de sollicitanten. Uiteindelijk worden twee kandidaten aan de gemeenteraad voorgelegd.


 Bekendmaking aanbeveling kandidaat

bom procedure stap 6 

In een besloten raadsvergadering worden de twee kandidaten besproken. In een daaropvolgende openbare raadsvergadering op 17 april 2024 wordt de kandidaat bekendgemaakt die de raad aanbeveelt als de nieuwe burgemeester.  


Mededeling benoeming

bom procedure stap 7 

Nadat de kandidaat door de gemeenteraad is aanbevolen, draagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kandidaat bij de Koning voor benoeming voor. Het benoemingsbesluit zal in juni 2024 worden getekend.


Beëdiging nieuwe burgemeester 

bom procedure stap 8 

In een openbare installatievergadering wordt de nieuwe burgemeester beëdigd. Daarmee is de procedure afgerond. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 26 juni 2024 wordt beëdigd.


Periode: oktober 2023

Jaar geselecteerd: 2023

2023
januari (0) februari (0) maart (0) april (0) mei (0) juni (0) juli (0) augustus (0) september (5) oktober (5) november (9) december (3)

Raadsvergadering 25 oktober

25 oktober 2023

Vanaf 19.30 uur kunt u de inspraakbijeenkomst en aansluitend de raadsvergadering live volgen.

Lees meer

Dag van de democratie 2023

23 oktober 2023

Op 10 en 11 oktober was de jaarlijks Dag van de democratie voor middelbare scholieren.

Lees meer

Thuis bij... Mike de Waard

13 oktober 2023

We hebben het genoegen om raadslid Mike de Waard te interviewen.

Lees meer

Commissie Bestuur 12 oktober

12 oktober 2023

De commissievergadering start om 19.30 uur. U kunt live meekijken.

Lees meer

Commissie Samenleving 5 oktober

04 oktober 2023

Vanaf 19.30 uur kunt u de commissievergadering Samenleving live meekijken.

Lees meer