Commissie 20 januari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de (geamendeerde) besluitenlijst van de Commissievergadering van 14 januari 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de nabijheid van het buurthuis in het pand Kloosterstraat 19b in Wouw, is een pand te koop (Kloosterstraat 21, huidige kantoor Univé). Gelet op de hoge investeringen die het verduurzamen van de Kloosterstraat 19b met zich meebrengt, is gekeken of de Kloosterstraat 21 geschikt is als buurthuis en welke investeringen er gedaan zouden moeten worden om het pand als buurthuis geschikt te maken. De raad wordt voorgesteld In te stemmen met de verwerving en verbouw van de Kloosterstraat 21 en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.330.000. De raad wordt tevens voorgesteld om de door het college opgelegde geheimhouding op de taxatie en kostenraming te bekrachtigen

  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

  -          PvdA

  -          Roosendaalse Lijst

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft antwoorden op raadsvragen van de Roosendaalse Lijst en het CDA met betrekking tot de toekomstige invulling van de Sint Jan.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  -          Roosendaalse Lijst

  -          CDA

  -          PvdA

  -          Wezenbeek

  -          ChristenUnie

  -          VVD

  -          VLP

  -          D66

  vergroten verkleinen laden...
 • Met het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad verzocht het gereserveerde krediet voor de snelfietsroute F58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal vrij te geven. Na het vrijgeven van het krediet kan gestart worden met het aanleggen van de verschillende tracédelen, zodat forenzen, studenten en recreatieve fietsers in 2023 snel, veilig en comfortabel tussen beide steden kunnen fietsen via de F58. De gemeentelijke bijdrage aan de snelfietsroute komt neer op afgerond 3,55 miljoen euro.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  -          CDA

  -          VLP

  -          VVD

  -          PvdA

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP over de Boeteclausule HUIS van Roosendaal.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...