Commissie 14 mei 2020 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Vaststellen besluitenlijst Commissievergadering 20 februari 2020.

  laden...
 • Na de keuze van Bravis om het regioziekenhuis te willen gaan vestigen op de Bulkenaar, is gestart met het ontwikkelen van een visie op het gebied de Bulkenaar en op de locatie van het huidige ziekenhuis. Deze gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de gemeente en Bravis. De gebiedsvisie vormt enerzijds de onderbouwing richting provincie om te kunnen overgaan tot een stedelijke ontwikkeling in een huidig buitengebied. Anderzijds schetst de visie een beeld van de globale inrichting van het gebied de Bulkenaar en de bijbehorende infrastructuur richting de inwoners van Roosendaal. De raad wordt voorgesteld de gebiedsvisie De Bulkenaar vast te stellen. De gebiedsvisie vormt het vertrekpunt voor het op te stellen bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER).

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:

  PvdA

  VVD

  ChristenUnie

  D66

  CDA

  SP

  GroenLinks

  VLP

  laden...
 • Uitvoering van de gebiedsvisie De Bulkenaar vraagt verdere (financiële) middelen en het verwerven van een grondpositie ten behoeve van de zuidelijke ontsluiting van Tolberg. Het college heeft daarom op 10 maart 2020 besloten gronden aan te wijzen waarop het voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing wordt verklaard. Het betreft percelen aan en gelegen nabij de Thorbeckelaan, Rietgoorsestraat, Huijbergsestraat en het Roosendaalsewegje te Roosendaal. Er zijn tegen het besluit van het college (artikel 6 Wvg) bezwaren ingediend en er zijn op het raadsvoorstel en -besluit (artikel 5 Wvg) zienswijzen binnengekomen. De bezwaren tegen het besluit van het college worden op basis van artikel 6, derde lid, Wvg tevens geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad. In de nota van zienswijzen is aangegeven hoe met de ingediende bezwaren en zienswijzen is omgegaan. De gemeenteraad wordt voorgesteld het door het college opgelegde voorkeursrecht te bestendigen voor de periode van 3 jaar en krediet ter beschikking te stellen voor de grondverwerving.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst, zonder agendering door fracties vooraf.

   

  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)