Inspraakbijeenkomst 19 september 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019 heeft stichting KPO Roosendaal (KPO) een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van de Stappen in Wouw, waarbij uitgegaan is van de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC), een voorziening voor onderwijs, (peuter)opvang en aanverwante voorzieningen. Op basis van de verordening is alleen het normbedrag voor onderwijshuisvesting toegekend, met de afspraak dat KPO de ontwikkeling van het IKC zou voortzetten en een Voorlopig Ontwerp (VO) zou laten maken en doorberekenen. Op basis van dit VO zou een aanvullende aanvraag ingediend en behandeld kunnen worden. Hiermee wordt de Stappen gefinancierd op basis van de werkelijke kosten, in plaats van normbedragen. In dit voorstel wordt een gevolg gegeven aan deze afspraken.

  Insprekers:
  de heer Boorsma namens Vitaal Wouw
  de heer Mens namens KPO
  vergroten verkleinen laden...
 • De Jeugdwet verplicht iedere gemeente een verordening vast te stellen waarin staat welke voorzieningen de gemeente aan jeugd en ouders biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpverlening is geregeld. De huidige verordening jeugdhulp gemeente Roosendaal 2015 is toe aan actualisatie. Directe aanleiding is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die er toe heeft geleidt dat de bepalingen voor het vastleggen van de hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) opgenomen dienen te worden in de verordening. Deze nieuwe verordening is geactualiseerd op basis van de nieuwe ontwikkelingen.

  Inspreker: de heer Rommens
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)