Vergaderingen Gemeenteraad op 23 december 2021

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.