Vergaderingen

Donderdagavond=raadsavond. De raadsavond vindt plaats in het Raadhuis, Markt 1 in Roosendaal en begint om 19.30 uur.

Vergaderschema 2019

Omdat de vergadercyclus van de gemeenteraad bestaat uit drie fasen, zijn er drie verschillende soorten vergaderingen:

  1. Inspraakbijeenkomst
    Tijdens de inspraakbijeenkomst kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die open hebben gestaan voor inspraak.
  2. Commissievergadering
    Tijdens de commissievergadering wordt door middel van debat een mening gevormd over raadsvoorstellen en andere onderwerpen.
  3. Raadsvergadering
    In de raadsvergadering wordt besloten over voorstellen.

Vanaf januari 2020 verandert de vergadercyclus van de gemeenteraad. In de nieuwe cyclus zijn de data waarop inspraakbijeenkomsten, raadsvergaderingen en commissievergaderingen vooraf bekend.

Vergaderschema 2020

De agenda('s) van vergaderingen op een raadsavond worden op de vrijdag voorafgaand aan de raadsavond op deze website gepubliceerd.

U bent van harte welkom in het raadhuis. Maar u kunt de vergaderingen ook live of achteraf op deze website bekijken.

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen