Vergaderingen

Donderdagavond=raadsavond. De raadsavond vindt plaats in het Raadhuis, Markt 1 in Roosendaal en begint om 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om vergaderingen in het Raadhuis bij te wonen. Alle openbare vergaderingen zijn wel live en achteraf via deze website te zien.

 Omdat de vergadercyclus van de gemeenteraad bestaat uit drie fasen, zijn er drie verschillende soorten vergaderingen:

  1. Inspraakbijeenkomst
    Tijdens de inspraakbijeenkomst kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die open hebben gestaan voor inspraak.
  2. Commissievergadering
    Tijdens de commissievergadering wordt door middel van debat een mening gevormd over raadsvoorstellen en andere onderwerpen.
  3. Raadsvergadering
    In de raadsvergadering wordt besloten over voorstellen.

Sinds januari 2020 is de vergadercyclus van de gemeenteraad vervanderd. In de nieuwe cyclus zijn de data waarop inspraakbijeenkomsten, raadsvergaderingen en commissievergaderingen vooraf bekend.

Vergaderschema 2022

De agenda('s) van vergaderingen op een raadsavond worden op de vrijdag voorafgaand aan de raadsavond op deze website gepubliceerd.

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen