Commissie 04 maart 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen besluitenlijst van de Commissie van 11 februari 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • In 2020 heeft het onderzoek van de Rekenkamer West-Brabant zich gericht op de doorwerking van vijf rekenkameronderzoeken die in de afgelopen jaren in Roosendaal zijn uitgevoerd. De raad wordt voorgesteld het onderzoeksrapport van de Rekenkamer West-Brabant getiteld ‘Onderzoek naar de doorwerking van rekenkameronderzoeken gemeente Roosendaal’ te onderschrijven en in te stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen.

  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

   

  Geagendeerd door:

  -          PvdA

  vergroten verkleinen laden...
 • De Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant geeft mede invulling aan afspraken die gemaakt zijn in het kader van het landelijke Klimaatakkoord. De RES gaat over het opwekken van duurzame energie en geeft een eerste inzicht in de regionale strategie om de warmtevoorziening van woningen en gebouwen te verduurzamen. Ook over het optimaal gebruik van de kabels, leidingen en energiestations, landschappelijke inpassing en inwonersparticipatie zijn in de RES gezamenlijk afspraken gemaakt. De RES wordt nu ter definitieve besluitvorming aangeboden aan alle gemeenteraden in West-Brabant.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -          VVD

  -          PvdA

  -          ChristenUnie

  -          CDA

  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de actuele stand van zaken (1 januari 2021) van de acties die zijn opgenomen in Roosendaal Futureproof 2017-2021.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -          PvdA

  -          VVD

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft middels de motie “Aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen” extra aandacht gevraagd voor kwetsbare mensen die qua zorg steeds vaker (onvoldoende) verzekerd zijn of geen aanspraak kunnen maken op bepaalde aanvullende zorgverzekeringen. In deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over wat de gemeente Roosendaal voor (onverzekerde) kwetsbare inwoners kan betekenen.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -          PvdA

  -          Burger Belangen Roosendaal

  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de door het college van B&W op 26 januari 2021 vastgestelde ‘Jeugdvisie op wonen West-Brabant-West’. In deze visie worden voor de negen gemeenten van West-Brabant-West ambities gesteld op verschillende onderdelen. Met de visie wordt een verschuiving in het zorglandschap nagestreefd waarbij ‘zo thuis mogelijk’ het uitgangspunt is. De contouren van de Jeugdvisie op wonen zijn samen met diverse stakeholders en cliënten bepaald. De Jeugdvisie op wonen sluit aan bij de speerpunten van het actuele Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen

   

  Geagendeerd door:

  -          GroenLinks

  -          VVD

  -          PvdA

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...