Commissie 04 februari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 20 en 21 januari 2021. 

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt in deze raadsmededeling geïnformeerd over de stand van zaken opgave Sterke Steden. In september 2020 is Roosendaal definitief gestart met de regionale opgave Sterke Steden. Een opdracht die voortkomt uit de Samenwerkingsagenda tussen de Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant. De bedoeling van deze opgave is om enerzijds meer samenhang te brengen in de regionale ruimtelijk economische opgaves. Anderzijds binnen de regio een sterke steden-as te ontwikkelen, waar de stedelijke transformaties voortvarend worden opgepakt, de voorzieningen kwalitatief op orde zijn en de bereikbaarheid is gegarandeerd.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  -PvdA

  -Roosendaalse Lijst

  -VVD

  -CDA

  -GroenLinks

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Gemeente en schoolbesturen zijn al geruime tijd in gesprek over de mogelijkheden voor door-decentralisatie van de onderwijshuisvesting. In 2017 is overeenstemming bereikt met het voortgezet onderwijs, maar bleek het vraagstuk voor primair onderwijs te complex. Gesprekken zijn toen uitgesteld tot na de verkiezingen van 2018 en in het najaar van 2018 hervat. Deze raadsmededeling geeft op hoofdlijnen informatie over de stappen die sindsdien zijn gezet en de uitkomst daarvan.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen

   

  Geagendeerd door:

  -          PvdA

  -          Roosendaalse Lijst

  -          VLP

  -          VVD

  -          ChristenUnie

  -          CDA

  -          SP

  -          GroenLinks

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...