Commissie 20 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 1.       Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie

  In het Klimaatakkoord (juni 2019) is opgenomen dat in juni 2020 alle 30 Nederlandse RES-regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) aanbieden aan het Rijk. Hierin geven de regio’s aan wat zij met betrekking tot het besparen, isoleren en opwekken van duurzame energie in 2030 gerealiseerd willen hebben. Het gaat daarbij om het regionaal opwekken van energie en om het inzetten van (rest)warmtebronnen als alternatief voor aardgas. In de RES wordt behalve een ambitie m.b.t. de energietransitie ook een aanpak uitgewerkt. Met het nu voorliggende raadsvoorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met de aanbieding van de concept RES West-Brabant 2030 aan het Rijk. Hierin is uitgewerkt dat in de regio in 2030 2,2 Twh elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, en 0,9 Twh aan warmte wordt bespaard. Voor Roosendaal betekent dit: realiseren van de in de zonnevisie opgenomen 75 ha zonneparken; geen extra windmolens; actief inzetten op het realiseren van zon-op-dak bij grote bedrijven en sturen op het mogelijk maken van mede-eigenaarschap van bewoners en lokale bedrijven in energieprojecten.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)