Commissie 17 september 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen besluitenlijst van de Commissievergadering van 3 en 9 september 2020 en vaststellen van de besluitenlijst van de Commissievergadering van 10 september 2020.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Met raadsmededeling 38-2020 wordt de raad geïnformeerd over de herijking van het beleid van de Wmo-maatwerkvoorziening Hbhplus. Een uitspraak van de rechtbank Breda in januari 2019 geeft aanleiding tot deze herijking. De essentiële wijziging van het beleid is dat een basisvoorziening wordt gecreëerd die in de gemiddelde situatie toereikend is om een schoon huis te realiseren. Er is nu in het beleíd opgenomen dat voor een schoon huis 105 uur per jaar nodig is.

  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  ChristenUnie

  SP

  VLP

  vergroten verkleinen laden...
 • Het afgelopen jaar is een evaluatie van Wegwijs uitgevoerd. Tegelijkertijd is het beleid voor het

  sociaal domein herijkt en vervat in een transformatieagenda. De evaluatie en de transformatieagenda bieden aanknopingspunten voor een verdere doorontwikkeling van Wegwijs als toegangsorganisatie binnen het stelsel van zorg en ondersteuning. In raadsmededeling 3-2020 wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente Roosendaal hier invulling aan wil geven.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  SP

  ChristenUnie

  Burger Belangen Roosendaal

  D66

  vergroten verkleinen laden...
 • Het Huis van Morgen is per 1 april2019 afgesplitst van het Care lnnovation Center. De doelstelling van het Huis van Morgen is het voorlichten van inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals, waaronder WMO-adviseurs, over innovaties die het mogelijk maken om langer thuis te wonen. Met raadsmededeling 87-2019 wordt de raad geïnformeerd over het Huis van Morgen in 2020. Het HUIS van Morgen krijgt een regionale functie met roulerend (om het half jaar) gastheerschap. Tevens onderdeel van de doorontwikkeling van het Huis van Morgen is het uitwerken van een zgn. "prepaid" model.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  SP

  vergroten verkleinen laden...
 • In november 2018 heeft de raad ingestemd met de motie 'Rookvrije Generatie'. Sinds deze motie zijn er verschillende acties ondernomen om kinderen in Roosendaal rookvrij te kunnen laten opgroeien. In raadsmededeling 20-2020 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  ChristenUnie

  D66

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)