Commissie 10 december 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het Klachtenverslag 2019, het Overzicht verzoeken Commissie Ombudsman 2019 en het Jaarverslag Klachtencommissie Jeugd 2019.

  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

   

  Geagendeerd door:

  -          ChristenUnie

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het Plan van aanpak zwerfafval, dat op 29 mei 2020 via de Dagmail als ingekomen stuk in de E-categorie (ter kennisname) aan de raad is aangeboden. In dit plan staat hoe de gemeente een schone openbare ruimte wil realiseren.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

  -          CDA

  -          VVD

  -          ChristenUnie

  -          D66

  -          Burger Belangen Roosendaal

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de lokale aanpak van eenzaamheid en de acties die uitgevoerd (gaan) worden ter bestrijding van eenzaamheid.

  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

   

  Geagendeerd door:

  -          GroenLinks

  -          Burger Belangen Roosendaal

  -          D66

  -          VVD

  -          VLP

  -          ChristenUnie

  -          SP

  -          Roosendaalse Lijst

  -          PvdA

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...