Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang. Hieronder valt ook de Opvang van zwerfjongeren. WijZijn Traversegroep heeft samen met Stichting Twist een subsidie aangevraagd om tot een integrale aanpak van de problematiek van zwerfjongeren te komen. Met raadsmededeling 13-2020 wordt de raad hier nader over geïnformeerd. Als centrumgemeente subsidieert Bergen op Zoom een deel van de kosten voor deze aanpak. De overige kosten voor de aanpak worden gefinancierd vanuit de verantwoordelijkheid die elke gemeente heeft op basis van de Wmo.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -ChristenUnie

  -GroenLinks

  -VLP

  -Roosendaalse Lijst

  -D66

  -PvdA

  -SP

  vergroten verkleinen laden...
 • Sinds 28 mei zijn de Jongerenraad Roosendaal en Jongerenwerk Roosendaal (van de WijZijnTraverse Groep) de samenwerking aangegaan om de ideeën van jongeren in en aangaande deze coronatijd te verzamelen. Op 30 juni zijn de ontvangen ideeën gepresenteerd aan het college. In deze ingekomen brief informeren de Jongerenraad en Jongerenwerk de gemeenteraad over de binnengekomen ideeën. Zij hopen zo ook invulling te geven aan de door de raad op 11 juni jl. aangenomen eigenstandige motie ‘Jongeren in actie tijdens de coronacrisis’.

  Portefeuillehouder(s): wethouder van Ginderen en/of wethouder Raaijmakers

   

   

  Geagendeerd door:

  -PvdA

  -VLP

  -Roosendaalse Lijst

  -GroenLinks

  -D66

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Steeds meer mbo- en hbo-studenten volgen in Roosendaal hun opleiding en gaan zich daarna op de arbeidsmarkt begeven. Dat vraagt om specifiek beleid om deze talenten voor, tijdens en na hun studietijd aan Roosendaal te binden. De gemeenteraad heeft dit onderkend en de motie 'Roosendaal Studentenstad' unaniem aangenomen. In de motie wordt gevraagd onderzoek te doen naar de beleving van studenten van Roosendaal als studentenstad. Dit onderzoek is in 2019 uitgevoerd. Op woensdag 3 mei zijn de resultaten tijdens een themabijeenkomst aan de raad gepresenteerd. De inbreng van die avond is verwerkt in het eindrapport. Met raadsmededeling 44-2020 neemt de raad kennis van het eindrapport over het onderzoek naar studenten in Roosendaal.

  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

   

  Geagendeerd door:

  -PvdA

  -VLP

  -D66

  -Roosendaalse Lijst

  -VVD

  -GroenLinks

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)