Commissie 05 februari 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Alwel is voornemens om 229 huurwoningen in de Josephbuurt in de wijk Burgerhout te slopen en daarvoor in de plaats maximaal 200 woningen terug te bouwen. Deze ontwikkeling vraagt naar alle waarschijnlijkheid ook ingrepen in de openbare ruimte en de gemeente wil met de herstructurering insteken op een wijk die voldoet aan Roosendaal Futureproof (Duurzaam, Energietransitie, Sociaal maatschappelijk, Inclusie). Dat is reden om te komen tot een gezamenlijke integrale aanpak. In de intentieovereenkomst waren eerder de stappen vastgelegd om in juli 2019 een ambitiedocument Josephbuurt op te leveren. Het ambitiedocument is samen met bewoners, omwonenden, Alwel en de gemeente tot stand gekomen. De samenwerkings-overeenkomst legt vast hoe Alwel en de gemeente de komende periode de verdere planuitwerking in gang zetten.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - SP
  - VVD
  - VLP
  - D66
  - PvdA
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit betreft vragen en antwoorden over het warmtenet in de wijk Westrand.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - SP
  - VVD
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 7 november 2019 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over hun plannen om te komen tot een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze raadsmededeling wordt de raad hier nader over geïnformeerd. In de brief van de ministers wordt geconcludeerd dat- naast het extra geld - ook een betere organisatie van het jeugdstelsel nodig is om de beloften van de Jeugdwet te kunnen inlossen. Een niet vrijblijvende manier van (boven-) regionaal samenwerken van gemeenten is volgens de ministers nodig om de continuïteit van specifieke vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - VLP
  - ChristenUnie
  - SP
  - Burger Belangen Roosendaal
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)