Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie, 03 september 2020 19:30:00

Algemene vergader informatie

Commissie

Datum:
03 sep. 2020, 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.J.M.M. Wezenbeek

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Vaststellen besluitenlijst van de Commissievergadering van 2 juli 2020.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Het HPO is vastgesteld door het college van B&W. Het is echter aan de raad om de bijbehorende kredieten te voteren die benodigd zijn om het HPO te realiseren. In dit raadsvoorstel worden de gevraagde kredieten voor vervangende bouw bij Ziezo, de Kroevendonk, de Zilverlinde en de Jeroen Bosch nader toegelicht. Bij de beoordeling van het HPO 2020 is rekening gehouden met de voorgenomen doordecentralisatie Onderwijshuisvesting, die naar verwachting nog in 2020 voorgelegd zal worden aan de raad. In het kader van deze doordecentralisatie en de gevolgen voor het HPO 2020 is kritisch gekeken naar de noodzaak voor de toekenning van budgetten in 2020 en vooruitlopend op de doordecentralisatie. Op basis hiervan heeft het college besloten niet alle aanvragen toe te kennen, maar alleen de projecten die niet langer kunnen worden uitgesteld.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  VLP

  VVD

  ChristenUnie

  CDA

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Denk hierbij aan het aanbrengen van radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, de aanschaf van LED lampen, maar ook het isoleren van de spouw, de vloer en het dak of het plaatsen van zonnepanelen. Deze energiebesparende maatregelen kan de gemeente Roosendaal een CO2  besparing van 2.360.000 kg opleveren. De gemeente Roosendaal heeft eind 2019 een aanvraag RRE ingediend en € 1.082.948 uitkering toegekend gekregen. De raad wordt nu voorgesteld een krediet van € 1.082.948 beschikbaar stellen en te dekken uit de ontvangen subsidie RRE. 

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

   

  Geagendeerd door:

  CDA

  VVD

  ChristenUnie

  GroenLinks

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van het zonnepark ‘Vroenhout’, nabij de Vroenhoutseweg en de Heirweg in Roosendaal. Parken met zonnepanelen zijn nieuwe technologische ontwikkelingen, waarmee in bestaande bestemmingsplannen vooraf geen rekening is gehouden. De aanleg van dit zonnepark is daarmee op dit moment in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal en Nispen’. Om uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen (d.m.v. een afwijking van het bestemmingsplan), is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  CDA

  ChristenUnie

  GroenLinks

  Roosendaalse Lijst

  VLP

 • Dit betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties D66, PvdA en GroenLinks m.b.t. de mogelijkheid van invoering van een zgn. ‘Ja – Ja’-sticker, waarbij mensen geen ongevraagde reclamepost ontvangen tenzij ze daar zelf om vragen met een ‘Ja – Ja’-sticker.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  D66

  PvdA

  GroenLinks

  VLP

 • Dit betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het convenant Schone Lucht (zgn. Schone Lucht Akkoord).

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen