Commissie 03 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen besluitenlijst Commissievergadering 27 mei 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Al geruime tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe toekomst voor Mariadal. De Provincie Noord-Brabant selecteerde eind 2017 het tenderplan Mariadal Hortus Conclusus als winnende plan voor de herbestemming van dit rijksmonument. Daarna is de verbinding gezocht met omliggende ontwikkelingen zoals de Norbertus Gertrudis Mavo, de Jeroen Boschschool, Kober kinderopvang en het HUIS van Roosendaal. Onderzocht is hoe deze ontwikkelingen elkaar kunnen versterken met als beoogd effect een integrale gebiedsontwikkeling van het gebied Mariadal en zijn omgeving. In het stedenbouwkundig plan hebben al deze ontwikkelingen een eigen plek gekregen. Het plan vormt een kader voor de verdere uitwerking. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het Stedenbouwkundig Plan Groot Mariadal. Tevens wordt de raad gevraagd de grondexploitatie Groot Mariadal vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen van

  € 2.985.875 voor de herinrichting van de infrastructuur/openbare ruimte in Groot Mariadal.

  Op grond van artikel 25, lid 3 van de gemeentewet is door het college geheimhouding opgelegd ten aanzien van bijlage 2 (grondexploitatie Groot Mariadal) en bijlage 3 (investeringsraming Groot Mariadal) behorende bij dit raadsvoorstel. De raad wordt gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  -PvdA

  -VVD

  -VLP

  -Roosendaalse Lijst

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)