Commissie 20 september 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de Bestuursrapportage 2018.
  De Bestuursrapportage heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen. De Bestuursrapportage omvat daarmee belangrijke informatie om vooruit te kunnen kijken.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:

  -PvdA
  -D66
  -VLP
  -Roosendaalse Lijst
  -GroenLinks
  -VVD
  -CDA
  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over het collegebesluit voor het ontwikkelen en uitvoeren van een strategische campagne die erop is gericht om studenten blijvend aan Roosendaal te binden.
  Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -VVD
  -GroenLinks
  -D66
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft een eigenstandige motie over het op jaarlijkse basis organiseren van een Dag van de Roosendaalse democratie voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs (bovenbouw), het middelbaar beroepsonderwijs en de Associate Degrees Academie.
  Stellers: Sebastiaan Hamans (CDA) en Harm Emmen (D66)

  Geagendeerd door:
  -CDA
  -GroenLinks
  -D66
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft een eigenstandige motie om de Jongerenroos in te stellen als Roosendaalse jongerenonderscheiding.
  Steller: Sanneke Vermeulen (VVD)

  Geagendeerd door:
  -CDA
  -GroenLinks
  -D66
  vergroten verkleinen laden...