Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Samenleving, 07 december 2023 19:30:00

Algemene vergader informatie

Commissievergadering 7 december 2023 - GEANNULEERD

I.v.m. de afwezigheid van wethouder Van Ginderen, heeft de Agendacommissie besloten om de commissie Samenleving te annuleren.

Agendapunt 3a - Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 + 2e bestuursrapportage Werkplein wordt rechtstreeks als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van 21 december a.s.

Agendapunt 4 - 107-2023 Raadsvragen VLP en GroenLinks - Stand van zaken huisvesting Arbeidsmigranten Atoomweg wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende commissie Samenleving (januari ’24)

Agendapunt 5 – Raadsvragen monumentale karakter St. Jan – Komt te vervallen. Hierbij had de fractie Vitaal Liberaal eerder deze week de Griffie al laten weten niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn.

Datum:
07 dec. 2023, 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Christian Villée

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen