Raadswerkgroep helpt raad bij besluiten over Bravis ziekenhuis

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 11:55

Begin maart 2020 is een raadsbegeleidingswerkgroep 'Bravis' gestart. Alle raadsfracties zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep helpt de raad (informeel) bij het besluitvormingsproces over het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Dit doet zij bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de raad goed geïnformeerd wordt over alle voor de besluitvorming relevante zaken. En dat de raad deze informatie ook op het juiste moment ontvangt. De raadsbegeleidingswerkgroep zorgt er dus voor dat de raad in het besluitvormingsproces goed beslagen ten ijs komt.

Raad besluit dat het nieuwe Bravis ziekenhuis in de Bulkenaar komt

De gemeenteraad van Roosendaal heeft tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2020 de gebiedsvisie voor de Bulkenaar unaniem vastgesteld. In deze gebiedsvisie is de keuze gemaakt om in het gebied de Bulkenaar het nieuwe Bravis ziekenhuis te bouwen.

Omwonenden en geïnteresseerden betrekken

Nu de gebiedsvisie door de raad is vastgesteld, kan een start worden gemaakt met een plan om het gebied in te richten. Het is de bedoeling dat er een aantrekkelijke groene buffer komt tussen het woongebied (Tolberg) en het nieuwe Bravis ziekenhuis. De gemeente wil graag omwonenden en geïnteresseerden om input vragen. De raadsbegeleidingswerkgroep zal zich ervoor inzetten dat omwonenden en andere geïnteresseerden, met respect en begrip voor ieders belevingswereld, worden betrokken. Ook zal de werkgroep de communicatie van het college van B&W en de gemeenteraad monitoren.

Wie zitten er in de raadsbegeleidingswerkgroep?

De raadsbegeleidingswerkgroep bestaat uit de volgende raadsleden:
Paul Klaver (voorzitter, PvdA), Cor Gabriëls (Roosendaalse Lijst), Jos Heeren (VLP), Kees Verstraten (VVD), Sebastiaan Hamans (CDA), Christian Villée (GroenLinks), Marion Heessels (SP), Harm Emmen (D66), Selda Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), Jac Wezenbeek (fractie Wezenbeek).