Hoe kan de gemeente beter met u samenwerken?

Gepubliceerd op: 19 november 2020 13:45

Gemeente Roosendaal onderzoekt samenwerking met inwoners

Quick scan

 

Tussen 19 november en 1 december houdt de gemeente Roosendaal een enquête onder haar inwoners. Inwoners worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid. Zo onderzoekt de gemeente of inwoners vinden dat zij voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als dat kan.

Naast inwoners, vullen ook raadsleden, de collegeleden en ambtenaren van de gemeente Roosendaal een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo wordt de lokale democratie versterkt.

Op basis van de resultaten gaan we, samen met inwoners, aan de slag met het versterken en vernieuwen van de relatie tussen gemeentebestuur en inwoners. Om samen meer te bereiken in onze gemeente. Bedankt voor het invullen!

START HIER MET DE DIGITALE VRAGENLIJST

 

Vult u de vragenlijst liever op papier in? Neem dan contact op met de griffie (griffie@roosendaal.nl of 0165 579 277). U krijgt dan de vragenlijst met retourenveloppe toegestuurd).