Gemeenteraad vraagt om steunmaatregelen

Gepubliceerd op: 08 april 2020 15:30

Alle fractievoorzitters hebben gezamenlijk het college gevraagd steunmaatregelen te treffen die bijdragen aan de vermindering van de consequenties van de Coronacrisis voor de inwoners, maatschappelijke partners en instellingen. Deze maatregelen zijn aanvullend op landelijke compensaties.

De uitbraak van het COVID19-virus heeft ernstige effecten op ons dagelijks leven en zal de samenleving voor langere tijd ontwrichten. De gemeenteraad wil de gevolgen voor de korte en lange termijn voor inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven daar waar mogelijk zoveel mogelijk beperken.

 

De gemeenteraad heeft een 'kaderstellende opdracht Coronacrisis' aan het college gestuurd. Hierin staat wat de gemeenteraad wil en vraagt ze van het college om maatregelen en actie te ondernemen om dit te bereiken. Kosten zouden uit een op te richten noodfonds moeten worden betaald.

Lees hier de volledige kaderstellende opdracht van de gemeenteraad