Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsavond, 18 mei 2022 20:00:00

Algemene vergader informatie

Betreft een raadsavond waarop er door de raad inhoudelijk gereageerd kan worden op het ambitie akkoord en er input geleverd kan worden voor het collegeprogramma.

Datum:
18 mei 2022, 20:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.M. (Han) van Midden
Griffier:
E. van der Mark

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Deze raadsbijeenkomst heeft tot doel fracties in de gelegenheid te stellen om een reflectie te geven op de in het ambitieakkoord genoemde ambities en input te leveren c.q. aandachtspunten mee te geven t.b.v. de nadere invulling van deze ambities. De formerende partijen benutten de input t.b.v. het nader uitwerken van het collegeprogramma. 

  Iedere fractie krijgt maximaal 5 minuten spreektijd om te reageren op de ambities en om aan te geven hoe deze ambities nader ingevuld kunnen worden.

  Als spreekvolgorde wordt gehanteerd: éérst de oppositiepartijen van groot naar klein en aansluitend de coalitiepartijen van groot naar klein (d.w.z.: Roosendaalse Lijst, PvdA, D66, Burgerbelangen Roosendaal, Forum voor Democratie, Vitaal Liberaal, VLP Roosendaal, VVD, GroenLinks en CDA).

  Na iedere reflectietermijn van 5 minuten is er gelegenheid voor het geven van een reactie en/of het stellen van vragen aan de spreker. Hiertoe krijgen zowel de raadsleden als de woordvoerders namens de formerende partijen de gelegenheid. Hierbij is het voorstel om na iedere spreektermijn eerst de raadsleden en aansluitend de woordvoerders namens de formerende partijen de gelegenheid te geven voor een reactie/ het stellen van vragen.

  Indien de raad dat wenst volgt er nog een tweede gespreksronde.

  Ter afsluiting wordt de woordvoerder namens de formerende partijen in de gelegenheid gesteld om een korte toelichting te geven op het vervolgproces.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen