Kaders

Wat vindt u belangrijk? Laat het de gemeenteraad weten

ballon-banner-1

De gemeenteraad van Roosendaal stelt jaarlijks een Kadernota vast. In de Kadernota is te lezen waar de gemeente de komende jaren aandacht aan gaat besteden en hoeveel dat kost.  Voordat de Kadernota wordt opgesteld, geven de fracties in de Politieke Beschouwingen aan wat er naar hun mening in de Kadernota moet worden opgenomen.

De fracties zijn benieuwd naar ùw mening. Waar vindt u dat de gemeente Roosendaal aandacht aan zou moeten besteden op het gebied van:

  1. Zorgen voor elkaar
  2. Prettig wonen
  3. Een leven lang leren
  4. Een actief en creatief Roosendaal
  5. Veiligheid
  6. Economie

In voorgaande jaren werd een speciale avond ‘Samen bepalen we de kaders’ georganiseerd waarin raadsleden met organisaties in gesprek gingen om deze zaken te bespreken. In verband met COVID-19 is het helaas niet mogelijk zo’n bijeenkomst te organiseren.

Heeft u ideeën voor een of meerdere van bovengenoemde thema’s? Stuur deze dan – liefst met een toelichting – uiterlijk 12 februari naar de griffie Roosendaal. Dat kan via mail: griffie@roosendaal.nl of per post (zonder postzegel): Griffie Gemeente Roosendaal, Antwoordnummer 1140, 4700 WB Roosendaal. Alle reacties worden aan de gemeenteraad aangeboden.

PenC-1

footer-mensen-1