Thuis bij..... Jos Vrolijk

Gepubliceerd op: 22 maart 2019 08:50

In de vorige raadsperiode ben ik begonnen als burgerraadslid en in de huidige periode ben ik raadslid voor de Roosendaalse Lijst.

Mijn boodschap aan de jongeren: Verdiep je meer in de politiek. Dat is heel erg leuk.

 

Nederlands-Indië
Ik ben op 15 januari 1948 in Surabaya in het toenmalige Nederlands-Indië geboren.
Samen met mijn ouders ben ik in 1949, met de Johan van Oldenbarnevelt, naar Nederland gegaan. Een bootreis van ruim 1 maand.
Mijn ouders waren beiden Nederlands, maar mijn vader is geboren in Nederland en wilde ons graag voorstellen aan zijn familie.

Tijdens ons verblijf in Nederland kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale tijdperk in Nederlands-Indië. Vanwege de politieke situatie die daarop volgde besloten mijn ouders om niet meer terug te gaan en hun toekomst verder in Nederland op te bouwen.
Ik ben opgegroeid in een arbeidersbuurt in Breda. Ondanks dat we in Nederland bleven wonen heb ik in mijn opvoeding de nodige Indische normen en waarden meegekregen.
Dat uit zich voornamelijk in overal en met alles je best blijven doen; altijd respect naar ouderen tonen; op niemand neer kijken en iedereen in zijn of haar waarde laten.
Ik ben blij met de opvoeding die ik heb gehad.

 

Eén werkgever
Ik ben gaan werken bij de NMB die later door allerlei fusies de ING is geworden.
Dat heb ik ruim 40 jaar gedaan tot aan mijn (vervroegd) pensioen 11 jaar geleden.

Na daar allerlei functies te hebben gehad, ben ik de laatste 20 jaar consultant international banking geweest op de regiokantoren Den Bosch, Eindhoven en Breda.
Dat hield in dat ik bedrijven mocht adviseren en begeleiden bij hun internationaliseringsplannen. In die functie ben ik diverse keren de landsgrenzen overgestoken, voornamelijk naar Centraal- en Oost-Europa.
In die periode heb ik samen met overheidsinstanties, zoals de EVD en de Provincie alsmede andere organisaties, zoals de Kamers van Koophandel etc., inkomende- en uitgaande handelsmissies mede georganiseerd. We zorgden er dan altijd voor dat een matchmaking programma onderdeel van de missie uitmaakte.
Door die handelsmissies ben ik ook een aantal malen in Indonesië geweest waarbij de eerste missie mij de gelegenheid bood om mijn geboorteplaats te bezoeken.
Ik ben in het huis geweest waar we ooit hebben gewoond en heb de kerk bezocht waar ik gedoopt ben. Dat was heel bijzonder.

 

Vrijwilliger
Ik ben als raadslid met veel vrijwilligers in contact gekomen.
Ze zijn onmisbaar en ik vind het fantastisch wat zij allemaal doen.
Zelf ben ik secretaris geweest van de ANBO Ouderenbond afdeling Roosendaal en heb daar een opleiding gevolgd tot sociaal netwerker en Wmo-Consulent.
Op verzoek van het hoofdkantoor heb ik een regionale taak gehad met als aandachtsgebieden de provincies Noord-Brabant en Limburg.
Ik heb destijds snel verbinding gezocht met de KBO Roosendaal. Simpelweg omdat we dezelfde doelgroep hadden en samenwerken altijd goed is.
Vanuit ANBO ben ik toen toegevoegd aan de KBO Reiscommissie. Als lid van de KBO doe ik dat nu nog steeds.
Omdat er bij de ANBO een wijziging in de organisatiestructuur kwam (afdelingen en dus ook besturen hiervan hielden op te bestaan), ben ik actief geworden in de KBO-werkgroep belangenbehartiging senioren gemeente Roosendaal.
Een ouderenvereniging met ruim drieduizend leden.

Na een aantal jaren in een landelijke sprekerspool van SOS-Kinderdorpen te hebben gefunctioneerd ben ik nu al een aantal jaren goodwill ambassadeur voor Heifer Nederland, waarvan het hoofdkantoor op de Kade in Roosendaal is gevestigd.
Ik probeer daar voornamelijk bekendheid te geven aan Heifer bij bedrijven. Zie www.heifer.nl

Als vrijwilliger, maar ook als raadslid (samen met collega raadslid Yvonne de Beer heb ik focus op het sociaal domein en cultuur), probeer ik zoveel mogelijk bij bijeenkomsten aanwezig te zijn en in gesprek te komen met bewoners. Deze bezoeken en contacten vind ik zeer waardevol.

Verder ben ik vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Centrum- en West.

 

Hobby's
Muziek.
Vroeger heb ik in diverse bandjes basgitaar en rhytm-guitar gespeeld en was ik meestal ook de zanger van de band. Dat is een hele leuke tijd geweest.
Met een Rock & Roll bandje waarin ik destijds speelde hebben we zelfs ooit een plaatje gemaakt in de jaren-50 stijl (op vinyl nog). Optreden doe ik al heel lang niet meer, maar met mijn broer en enkele oud muzikanten komen we van tijd tot tijd bij elkaar om wat te spelen en proberen we tegelijkertijd onze vingers wat soepel te houden.

Het hoeft natuurlijk geen betoog dat het koken van Indisch eten een andere hobby is.
Overigens heeft mijn vrouw Marianne daar een belangrijke rol in en help ik haar daarbij.

Alhoewel het er te weinig van komt is lezen een andere hobby. Momenteel lees ik het boek: "De brandende kampongs van generaal Spoor". Dat gaat over de tijd waarin ook de politionele acties in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949 plaatsvonden.
Hoe het leven in het toenmalige Nederlands-Indië geweest moet zijn interesseert mij. Tenslotte liggen daar mijn roots en die van mijn moeder. De boeken van o.a. Adriaan van Dis helpen daarbij wel.

Verder kijk ik graag naar Engelse detectives.

 

Raadslid
Ruim 5 jaar geleden vroeg Ronald Niehot, destijds fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst, mij om eens mee te kijken tijdens hun fractievergaderingen. Na het fractie-ondersteuningschap ben ik in de vorige raadsperiode burgerraadslid geweest en nu dus raadslid.
Alhoewel ik een bancaire (en dus een financiële) achtergrond heb ligt mijn focus op het sociaal domein en cultuur.
Doordat we een grote fractie hebben krijg ik daartoe volop de gelegenheid.

Als raadslid is het natuurlijk belangrijk dat je je eigen en de door je fractie gestelde doelen probeert te bereiken.
Een goed integraal armoedebeleid is voor mij daarvan een voorbeeld.
Ik zou bijvoorbeeld daarin o.a. graag zien dat het Buddy project, dat nu als pilot is gestart, een succes wordt en een vaste plaats krijgt in het integraal armoedebeleid van de gemeente Roosendaal.

 

Paspoort
Getrouwd met Marianne
2 zoons, 3 kleinzoons
Ik woon vanaf 1995 in Roosendaal.