Raadsvergadering en commissievergadering 14 oktober

Gepubliceerd op: 13 oktober 2021 13:10

Wilt u de openbare vergaderingen van de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bijwonen? Dan is het raadzaam om u zich hiervoor vooraf aan te melden bij de Griffie. De Griffie kan dan aangeven of er plaats op de publieke tribune is (bel tijdens kantooruren: 0165 – 579277 of mail naar: griffie@roosendaal.nl).

Om 19.00 uur begint de extra raadsvergadering. U kunt de vergadering live volgen via: https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/14-oktober/19:00. Hier vindt u ook de agenda van de raadsvergadering.

De aansluitende commissievergadering is niet doorgegaan. De agendapunten van deze commissievergadering schuiven door naar de commissievergadering van 21 oktober.