Raadsvergadering 23 november

Gepubliceerd op: 23 november 2023 10:11

Om 19.30 uur begint de raadsvergadering. Er is vooraf geen inspraakbijeenkomst.

Op de agenda van de raadsvergadering staat:

  • Raadsvoorstel Campus Integraal Kindcentrum Kortendijk
  • Raadsvoorstel Richtlijnen Begroting 2025 Gemeenschappelijke Regelingen
  • Raadsvoorstel Benoeming lid Auditcommissie
  • Raadsmededeling Uitstel invoering Omgevingswet in relatie tot bestemmingsplanprocedure

Vanaf 19.30 uur kunt u live meekijken via: https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/23-november/19:30. Hier kunt u ook de agenda en vergaderstukken vinden.