Praat mee

Gepubliceerd op: 18 januari 2023 15:01

Samen bepalen we de kaders

Jaarlijks stelt de raad een Kadernota vast. In dit document wordt het beleid en de financiën bepaald voor de komende jaren. Vooraf aan de Kadernota geeft de gemeenteraad de Politieke Beschouwingen. Daarin geven de fracties aan wat er naar hun mening in de Kadernota moet worden opgenomen.

Om te achterhalen wat er in de Roosendaalse samenleving speelt, organiseert de raad de bijeenkomst 'Samen bepalen we de kaders' om met inwoners, instellingen en organisaties in gesprek te gaan.

De gemeenteraad van Roosendaal nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Op deze avond kunt u uw bijdrage leveren aan één van deze thema's:

1 Veiligheid Openbare orde, veiligheid en preventie
2 Ontwikkelen Onderwijs, sport, cultuur
3 Economie Ondernemerschap
4 Leefbaarheid Openbare ruimte, ruimtelijke ordening, leefbare buurten en dorpen, mobiliteit
5 Milieu Energie en warmte, natuur, landbouw en milieu
6 Zorg Zorg en ondersteuning, bestaanszekerheid, jeugd en jeugdzorg, welzijn

Het doel van de avond is om zoveel mogelijk wensen en ideeën op te halen. De raadsleden kunnen deze opbrengst gebruiken tijdens hun Politieke Beschouwingen op 29 maart.

Als u namens een organisatie aan meerdere thema's wil deelnemen dan kan dat natuurlijk. Schrijf in dat geval wel iedere deelnemer afzonderlijk in.

BIJEENKOMST SAMEN BEPALEN WE DE KADERS

Wanneer woensdag 15 februari
Waar Huis van Roosendaal, Stadserf 1
Tijd Inloop vanaf 19.00 uur, einde uiterlijk 23.00 uur

Aanmelden kan tot en met 10 februari a.s. via griffie@roosendaal.nl of via 0165-579 277. Geef bij uw aanmelding aan naar wel thema uw voorkeur uit gaat.