Politieke Beschouwingen 31 maart

Gepubliceerd op: 30 maart 2021 14:35

De gemeenteraad van Roosendaal stelt jaarlijks een Kadernota vast. In de Kadernota is te lezen waar de gemeente de komende jaren aandacht aan gaat besteden en hoeveel dat kost.

Voordat de Kadernota wordt opgesteld, geven de fracties in de Politieke Beschouwingen aan wat er naar hun mening in de Kadernota moet worden opgenomen.

Op 31 maart waren de Politieke Beschouwingen. U kunt de vergadering terugkijken via https://youtu.be/Y2kE3L_UvH0.

Op https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/31-maart/19:30 staan de agenda en de schriftelijke bijdragen (1e termijn) die de fracties hebben opgesteld.