Open voor inspraak

Gepubliceerd op: 14 juli 2020 09:30

Wilt u de gemeenteraad laten weten wat uw mening is over onderwerpen die door de raad besproken kunnen gaan worden? Maak dan gebruik van uw inspreekrecht. Over de onderstaande onderwerpen kunt u inspreken.

 U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met 26 augustus 2020 12.00 uur:

 

U kunt voor inspraak aanmelden bij de griffie (0165 579 277) of via griffie@roosendaal.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw telefoonnummer.

De inspraak vindt plaats op donderdag 27 augustusi 2020. (virtueel i.v.m. corona-maatregelen)

Tijdens deze inspraak kunt u in ongeveer vijf minuten uw mening over het onderwerp geven. Raadsleden kunnen u daarover vragen stellen.