Open voor inspraak

Gepubliceerd op: 30 september 2020 09:30

Wilt u de gemeenteraad laten weten wat uw mening is over onderwerpen die door de raad besproken kunnen gaan worden? Maak dan gebruik van uw inspreekrecht. Over de onderstaande onderwerpen kunt u inspreken.

U kunt voor inspraak op het volgende onderwerp aanmelden tot en met 3 november 2020 12.00 uur:

Deze extra inspraak vindt plaats op woensdag 4 november om 19.30 uur.

 


U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met 25 november  2020 12.00 uur

De inspraak vindt plaats op donderdag 26 november om 19.30 uur

 

De inspraak vindt digitaal plaats. Insprekers worden uitgenodigd vanuit het raadhuis deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst.

U kunt voor inspraak aanmelden bij de griffie (0165 579 277) of via griffie@roosendaal.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw telefoonnummer.

 

Tijdens deze inspraak kunt u in ongeveer vijf minuten uw mening over het onderwerp geven. Raadsleden kunnen u daarover vragen stellen.