Open voor inspraak

Gepubliceerd op: 03 december 2018 08:25

Wilt u de gemeenteraad laten weten wat uw mening is over onderwerpen die door de raad besproken kunnen gaan worden? Maak dan gebruik van uw inspreekrecht. Over de onderstaande onderwerpen kunt u inspreken.

   U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met dinsdag 12 februari 2019 12.00 uur:

   


  U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met dinsdag 19 februari 2019 12.00 uur:

  U kunt voor inspraak aanmelden bij de griffie (0165 579 277) of via griffie@roosendaal.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw telefoonnummer.

  Wanneer u heeft aangemeld voor inspraak zal door de Agendacommissie een Inspraakbijeenkomst worden ingepland. Tijdens deze Inspraakbijeenkomst kunt u in ongeveer vijf minuten uw mening over het onderwerp geven. Raadsleden kunnen u daarover vragen stellen.

  De datum en tijdstip van de Inspraakbijeenkomst zal door de griffie aan u worden doorgegeven.