Open voor inspraak

Gepubliceerd op: 16 december 2019 11:30

Wilt u de gemeenteraad laten weten wat uw mening is over onderwerpen die door de raad besproken kunnen gaan worden? Maak dan gebruik van uw inspreekrecht. Over de onderstaande onderwerpen kunt u inspreken.

 U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met 15 april 2020 12.00 uur:

U kunt voor inspraak aanmelden bij de griffie (0165 579 277) of via griffie@roosendaal.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw telefoonnummer.

De inspraak wordt tot nadere berichtgeving uitgesteld i.v.m. het Coronavirus.

Tijdens deze inspraak kunt u in ongeveer vijf minuten uw mening over het onderwerp geven. Raadsleden kunnen u daarover vragen stellen.