Open voor inspraak

Gepubliceerd op: 19 september 2019 11:30

Wilt u de gemeenteraad laten weten wat uw mening is over onderwerpen die door de raad besproken kunnen gaan worden? Maak dan gebruik van uw inspreekrecht. Over de onderstaande onderwerpen kunt u inspreken.

 U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met 24 oktober 2019 12.00 uur:


 

U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met 31 oktober 2019: 12.00 uur:

U kunt voor inspraak aanmelden bij de griffie (0165 579 277) of via griffie@roosendaal.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw telefoonnummer.

Wanneer u heeft aangemeld voor inspraak zal door de Agendacommissie een Inspraakbijeenkomst worden ingepland. Tijdens deze Inspraakbijeenkomst kunt u in ongeveer vijf minuten uw mening over het onderwerp geven. Raadsleden kunnen u daarover vragen stellen.

De datum en tijdstip van de Inspraakbijeenkomst zal door de griffie aan u worden doorgegeven.