Open voor inspraak

Gepubliceerd op: 12 september 2017 13:45

Gepubliceerd op: 12 september 2017 13:45

Wilt u de gemeenteraad laten weten wat uw mening is over onderwerpen die door de raad besproken kunnen gaan worden? Maak dan gebruik van uw inspreekrecht. Over de volgende onderwerpen kunt u inspreken:

 

U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met 17 oktober 2017 12.00 uur:

 


U kunt voor inspraak op de volgende onderwerpen aanmelden tot en met 24 oktober 2017 12.00 uur:

 

U kunt voor inspraak aanmelden bij de griffie (0165 579 277) of via griffie@roosendaal.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw telefoonnummer.

Wanneer u heeft aangemeld voor inspraak zal door de Agendacommissie een Inspraakbijeenkomst worden ingepland. Tijdens deze Inspraakbijeenkomst kunt u in ongeveer vijf minuten uw mening over het onderwerp geven. Raadsleden kunnen u daarover vragen stellen.

De datum en tijdstip van de Inspraakbijeenkomst zal door de griffie aan u worden doorgegeven.