Mark Buijs geïnstalleerd als burgemeester van Roosendaal

Gepubliceerd op: 19 juni 2024 16:06

CdK feliciteert Mark Buijs

Plaatsvervangend raadsvoorzitter dhr. Jac Wezenbeek opende deze openbare buitengewone raadsvergadering, waarna het Koninklijke Besluit van de benoeming werd voorgelezen door de griffier mw. Esther van der Mark. Daarna volgde de officiële beëdiging van dhr. Mark Buijs door de Commissaris van de Koning, mw. Ine Adema. Nadat dhr. Mark Buijs zijn belofte had afgelegd, was het officieel: de nieuwe burgemeester van Roosendaal kan van start. Nadat dhr. Mark Buijs officieel beëdigd was kreeg hij een toespraak van plaatsvervangend raadsvoorzitter dhr. Jac Wezenbeek. Hierin benoemde hij hoe dhr. Mark Buijs al tijdens de gesprekken met de vertrouwenscommissie voelde als 'één van ons'. Vervolgens droeg de plaatsvervangend raadsvoorzitter de voorzittershamer en de ambtsketen over aan dhr. Mark Buijs.

overhandigen keten door plv vz

Na een reeks toespraken door onder andere locoburgemeester dhr. Arwen van Gestel, burgemeester van Bergen op Zoom mw. Margot Mulder, dhr. Steven Adriaansen namens de burgemeesterskring en de burgemeester van Breda dhr. Paul Depla, was het tijd dat de nieuwe burgemeester van Roosendaal zelf aan het woord kwam. Hij zei onder andere: "Ik heb uw stad leren kennen als een warme en gastvrije plek. Een plek waar de Roosendalers iedere dag hard werken bij de vele mooie ondernemingen, met veel plezier wonen en van de goede faciliteiten genieten. Laten we met elkaar kijken hoe we door veelvuldig bezoek aan de wijken een nog sterkere verbinding kunnen creëren tussen de inwoners en de gemeente. Zo kunnen we het onderlinge vertrouwen in elkaar versterken. Ik beloof u dat ik alles uit de kast zal halen en al mijn energie zal gebruiken om dit als verbinder met gebruik van mijn netwerk tot een succes te maken."

Tijdlijn benoeming

Voormalig burgemeester Han van Midden kondigde in september 2023 zijn vertrek per 31 mei 2024 aan. De vertrouwenscommissie bereidde in de maanden daarna de raadsvoordracht voor op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 22 januari 2024 vaststelde. Elf kandidaten hebben op de vacature gereageerd. Met een deel van hen is de vertrouwenscommissie in gesprek gegaan. Na een zorgvuldige afweging leidde dit tot de volgende voordracht van dhr. Mark Buijs als meest gewenste kandidaat. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot de benoeming van dhr. Mark Buijs werd besloten.