Informateurs brengen verslag uit

Gepubliceerd op: 05 april 2022 09:04

Na de gemeenteraadsverkiezingen is door de informateurs, mevrouw Heleen van Rijnbach en de heer Paul de Beer de informatiefase gestart. De informateurs hebben in deze informatiefase gesprekken gevoerd met alle in de gemeenteraad gekozen partijen. Doel van deze gesprekken was om te onderzoeken welke partijen met elkaar een voorkeurscoalitie willen vormen. Deze gesprekken zijn inmiddels afgerond, met als resultaat een eerste voorkeurscoalitie.

De informateurs geven op dinsdag 5 april vanaf 19.30 uur in het raadhuis toelichting aan de gemeenteraad. Aansluitend al de woordvoerder van de partijen die met elkaar doorgaan naar de informatiefase een verklaring afleggen namens die partijen. De bijeenkomst is openbaar en live te volgen via raad.roosendaal.nl.

Met deze eerste voorkeurscoalitie, is de informatiefase afgerond. Hierna start de formatiefase. Dit is de fase waarin met de partijen uit de voorkeurscoalitie vervolgonderhandelingen gaan plaatsvinden. Uiteindelijk moeten deze onderhandelingen leiden tot de vorming van een nieuw college en een bestuursakkoord.