Gemeenteraad Roosendaal vergadert gedeeltelijk digitaal

Gepubliceerd op: 18 mei 2020 10:00

In verband met de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad tot 25 juni gedeeltelijk digitaal.
Vergaderingen die (in klein verband) toch in het raadhuis plaatsvinden, kunnen helaas niet worden bijgewoond. U kunt de openbare vergaderingen wel altijd rechtstreeks of achteraf via onze website raad.roosendaal.nl bekijken.

Op deze pagina vindt u de vergaderdata.