Geef uw mening op 21 april

Gepubliceerd op: 13 april 2022 20:04

Heeft u een mening over een onderwerp dat in de werkvoorraad van de gemeenteraad staat en wilt u die toelichten? Dat kan!

De inspraakbijeenkomst vindt plaats op 21 april 2022 om 19.30 uur in het Raadhuis.

De onderwerpen waarover u kunt inspreken vindt u hier: https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Inspraakbijeenkomst/2022/21-april/19:30.

Aanmelden voor inspraak kan tot woensdag 20 april 12.00 uur via griffie@roosendaal.nl of tijdens kantooruren via 0165 579 277.

Graag bij uw aanmelding uw telefoonnummer vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.