Gasten van de raad

Gepubliceerd op: 23 november 2023 15:11

Gasten van de raad is een initiatief door de gemeenteraad om de inwoners kennis te laten maken met de werkzaamheden van de raad. Ook scholen worden uitgenodigd om kennis te maken met de raad.
Met het initiatief van de raad dat onderwijs en lokale politiek samenbrengt, werden scholen uitgenodigd om deel te nemen aan een bijzondere bijeenkomst. De leerlingen kregen een kijkje achter de schermen van de lokale politiek.
De leerlingen werden ontvangen in het HUIS van Roosendaal.
Het programma begon met een korte inleiding door de raadsleden en burgerraadsleden, gevolgd door enkele woorden van de burgemeester of wethouder, en een toelichting van de griffie op hun rol binnen de raad. Ook mochten de leerlingen vragen stellen.
Vervolgens brachten de leerlingen een bezoek aan het raadhuis, waar een informatief filmpje werd vertoond om de leerlingen te laten zien wat de raad doet en hoe hun werk de maatschappij (lees: inwoners van de gemeente Roosendaal) beïnvloedt.
Daarna speelden de leerlingen een raadsvergadering na met een heus raadsvoorstel. Hier kregen ze de kans om zelf een raadsvoorstel te bespreken en te ervaren hoe besluitvorming tot stand komt.
Als dank voor hun deelname kregen alle leerlingen een presentje. De hoop is dat deze educatieve ervaring hen zal inspireren om meer betrokken te raken bij de lokale politiek in de toekomst.
De gemeenteraad van Roosendaal kijkt terug op een geslaagd initiatief en hoopt volgend jaar weer nieuwe/bestaande scholen te ontvangen.
Aanmeldingen van basisscholen voor komend jaar zijn van harte welkom bij de griffie. Neem gerust contact op met de griffie voor meer informatie of aanmelding via e-mailadres: griffie@roosendaal.nl

Overzicht:
13 april 2023 basisschool Berkenveld uit Heerle
8 mei 2023 basisschool Mytylschool uit Roosendaal
24 mei 2023 basisschool De Vlindertuin uit Roosendaal
9 juni 2023 basisschool De Baayert uit Wouw
21 juni 2023 basisschool Klaverweide uit Roosendaal
3 juli 2023 basisschool De Appel uit Roosendaal