De Coronacrisis; wat doet de gemeenteraad?

Gepubliceerd op: 26 maart 2020 16:35

Met zijn allen moeten we bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat betekent in ieder geval 1,5 meter afstand van elkaar houden en sociale contacten tot een minimum beperken.
De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit voor medewerkers in vitale beroepen die iedere dag hun uiterste best doen om 'het gewone leven' draaiende te houden. Met name mensen in de zorg, maatschappelijke ondersteuning en hulpdiensten.

Bijeenkomsten digitaal

Ook de gemeenteraad houdt zich aan de richtlijn van de Rijksoverheid. Geplande raads- en commissievergaderingen gaan daarom de komende tijd niet door. Op zijn vroegst is een eerste commissievergadering op 15 april. Dat betekent niet dat de gemeenteraad stilzit. Fracties en werkgroepen vergaderen digitaal, bijvoorbeeld door middel van videobellen.

Presidium komt wekelijks bijeen

Het presidium is een overleg van alle fractievoorzitters, de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester. Iedere week praat de burgemeester de leden van het Presidium bij over de coronacrisis en welke acties moeten worden ondernomen.

In normale tijden vergadert de raad in het raadhuis. Door de coronacrisis mag dit nu niet.
De raad mag volgens de wet alleen in een 'echte' vergadering besluiten nemen. Voor het nemen van besluiten zal de gemeenteraad dus in de raadzaal bijeen moeten komen. Gelukkig zijn er op dit moment geen onderwerpen die per se de komende weken behandeld moeten worden. Mocht dat straks toch nodig zijn, dan zoekt het presidium een oplossing.

Presidium via Zoom

 

Aandacht voor iedereen

Deze crisis raakt iedereen in onze samenleving, in het bijzonder kwetsbare groepen zoals ouderen, zwakken, dak- en thuislozen. Het presidium zal het college vragen, aanvullend op maatregelen die landelijk zijn ingezet, steunmaatregelen te nemen voor deze kwetsbaren. En maatregelen ter ondersteuning van bedrijven, maatschappelijke activiteiten, verenigingen etc. Ze vraagt het college hiervoor een noodfonds in te stellen.

Informatie over corona

Ook wil het presidium een centraal informatiekanaal waar inwoners terecht kunnen voor alle vragen rondom de coronacrisis. Op zo'n informatiekanaal kunnen ook alle vrijwilligersinitiatieven en ondersteuningsaanvragen bij elkaar worden gebracht.

Meer informatie

Via deze raadswebsite zullen we u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeenteraad.
Meer informatie over gemeentelijke maatregelen vanwege het Coronavirus kunt u op de gemeentelijke website vinden: https://roosendaal.nl/maatregelen-gemeente-vanwege-coronavirus

 

Dit communique is ondertekend door:

Eric de Regt (Roosendaalse Lijst)

Arwen van Gestel (VLP)

Jeroen van den Beemt (VVD)

Nicole Roeken (CDA)

Christian Villée (GroenLinks)

Adriënne Maas (SP)

Michael Yap (PvdA)

Harm Emmen (D66)

Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie)

Selda Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal)

Jac Wezenbeek (Wezenbeek)

Cor Gabriëls (plv. raadsvoorzitter)