Commissie begroting 2 november 17.00 uur

Gepubliceerd op: 01 november 2023 12:11

De commissiebehandeling van de Programmabegroting 2024 begint op 2 november op 17.00 uur.

In de eerste termijn komen alle fracties aan het woord. Daarna zal de vergadering geschorst worden voor een dinerpauze. Na de pauze wordt de vergadering heropent met de reactie van het college.

U kunt de vergadering live meekijken via: https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur/2023/2-november/17:00.