VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-11-2023 19:30 uur
Voorzitter: K.A. Raggers
Griffier: E. van der Mark


Raadzaal
0
1
2
1
1
2
4
34
8
14
4
1
0