VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-09-2023 19:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: R.C.G. Dam


Raadzaal
0
1
0
1
0
0
2
14
2
4
0
4
4
4
6
5
0
4
0
1
3
0