VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-09-2022 19:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: E. van der Mark


Raadzaal
1
0
0
0
0
3
3
5
2
1
4
0
14
8
16
0
7
0
3
1
0