VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-12-2022 19:30 uur
Voorzitter: J.M. (Han) van Midden
Griffier: E. van der Mark


Raadzaal
0
1
5
7
0
0
1
2
0
1
1
2
0
5
19
0
10
0
2
2
0